BENZINA

Planet ignot és una sèrie de vinyetes en les quals intento representar des de fora del planeta terra
allò que em sorprèn més de certa gent que hi habita i que ja són una plaga.