Aquestes imatges van il·lustrar unes «altres músiques» millor que mil paraules. La col·laboració de l’Ignot va incrementar el nivell del «Cabaret» (Serapi Soler Ill, promotor de Otras Músicas)

 

CABARET HOFMANN 2011

CABARET HOFMANN 2010

CABARET HOFMANN 2009

CABARET HOFMANN 2008

CABARET HOFMANN 2007